Vårt erbjudande

Vårt erbjudande inom Hälso- och sjukvårdsområdet:

Strategisk verksamhetsutveckling och/eller genomlysning

  • Strategisk utveckling och verklig effektivisering av verksamhet genom arbete med ständiga förbättringar.
  • Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete.
  • Utvärdering, granskning och omvärldsanalys.

Verksamhetsstyrning och ledningsstöd

  • Strategisk verksamhetsstyrning och stöd till chefer och ledningsgrupper.
  • Coachning och mentorskap för chefer.

Råd och stöd vid etablering och/eller utökning av privat vårdverksamhet.

  • Omvärldsanalys, så ser den lokala marknaden/konkurrensen ut.
  • Vad är på gång i aktuellt geografiskt område?
  • Nätverk/kontakter.

Driftsuppdrag

  • Tidsbegränsade uppdrag som högre chef, med totalansvar för såväl verksamhet, ekonomi som personal om så önskas.

Chefsrekrytering

  • Rekrytering av chefer.