Vilka är vi

Magnus Heiman
Om Magnus Heiman: 50 år gammal och med ett enormt engagemang som en av sina främsta drivkrafter. Kännetecknas också av ett mycket stort verksamhetsintresse som tillsammans med en lika stor verksamhetskännedom utgör en av de stora anledningarna till varför det gått så bra för de verksamheter han varit engagerad i.

Med en bakgrund som narkosläkare har Magnus under 11 års tid arbetat som chef och ledare inom Hälso- och sjukvården. I rollerna som verksamhetschef, chefläkare och sjukhuschef har han bl.a under 5 års tid lett det sjukhus i Region Skåne som haft den mest positiva utvecklingen vad gäller såväl produktivitet som kostnadseffektivitet. Detta samtidigt som kvalitén på den sjukvård som producerats varit den högsta och medarbetarna de mest nöjda bland Region Skånes sjukhus utifrån hur dessa parametrar officiellt följts.

Resultaten har uppnåtts främst genom införande av strukturerade arbets- och uppföljningssätt, genom processarbeten och genomgångar av vårdkedjor och genom att skapa engagemang bland medarbetare och chefer. För dem som tror på dessa arbetssätt kan Magnus vara ett kraftfullt stöd i arbetet men endast i extrema undantagsfall kommer han att föreslå en stor omorganisation som lösningen på ett problem.

Magnus har under sina många år som hög chef skaffat sig ett brett nätverk och har ett mycket stort intresse för genomlysning, genomgång och omvärldsanalys av verksamheter. Vidare utgör han gärna, som coach och mentor, ett stöd för högre chefer

Anna HeimanOm Anna Heiman:

Utbildad sjukgymnast med nästan 15 års arbete på universitetssjukhus. Anna har varit mycket involverad i utvecklings- och processarbete, vilket hon har ett stort intresse och engagemang för. Arrangerar kurser, kongresser och utbildningar.

Ett annat stort intresse är friskvård och stresshantering i olika former. Inom ramen för Heiman & Co AB driver Anna sedan 2013 en omfattande verksamhet inom detta område. Verksamheten vänder sig till såväl företag som privatpersoner och har efter hand expanderat kraftigt utifrån den mycket positiva responsen från hennes kunder. Vill du veta mer om Anna och vår friskvårdsverksamhet så klicka här.